Nye tall fra SSB, en ny trend vokser ut av asken.


I Mai 2017 kunne statistisk sentralbyrå melde at røyking i Norge hadde blitt halvert på ti år. Den gang røkte 12%.
17. Januar kom NYE tall som viser at kun 9% nå er dagligrøykere.
Samtidig har antallet snusbrukere økt til 14% der hovedandelen er menn. Snusbruk har økt fra 10% i 2017. Det kan se ut som en ny trend har vokst ut av asken.

Det er ikke fremlagt tall som viser hvor mange som bruker e-sigaretter. Vi som forbrukerorganisasjon hører derimot jevnlig selvrapportering der forbrukere forteller sin historie om røykeslutt ved hjelp av e-sigaretter.

Styreleder i NDS og sykepleier Mette Orten uttaler: «Tallene fra SSB kan indikere at forbrukere selv velger tryggere måter å få i seg nikotinprodukter på. Dette er en god trend for å redusere sykdom og lidelse relatert til bruk av tobakk-sigaretter i Norge».

 

plant2.jpg