Razzia på italiensk Vape expo.


Heftige diskusjoner på Twitter etter at Italiensk politi utførte razzia på dampearrangementet Vape Expo 10.03.18. 

E-væske ble konfiskert og arrangementet stengt. De stoppet også besøkende på og utenfor arrangementet for ransaking og konfiskering av e-væske kjøpt på arrangementet. 

Årsak er sannsynligvis nyinnført regulering som i følge kommentarfelt på Twitter innebærer opptil 40% i avgifter på e-væske. Dette innebærer et hardt slag mot det italienske markedet.

Razziaene startet 30. Januar 2018, konfiskering av 10 ml nikotinholdig e-væske som ble kjøpt inn i forkant av skatteleggingen.  

https://vapenews.com/vape-news/italian-authorities-raid-vaping-expo-seize-product/

Det hevdes at razziaen var statuering av et eksempel for å sørge for etterfølgelse av nytt regelverk.  

 Saken oppdateres.