Snuoperasjon for smakløst forslag i Danmark


EU kommisjonen bremser tiltak der det ønskes å forby smaker i e-væske. Tiltak utsettes på ubestemt tid.

Gledelige nyheter vi kunne lese i Jyllandsposten 27. september 2020. 

 
Denne snuoperasjonen viser nødvendigheten av engasjement blant forbrukere. Vi gratulerer brukerorganisasjonen i Danmark som sendte et velskrevet og velrettet dokument til EU kommisjonen. Ønsker du å lese DADAFO sitt dokument kan du lese dette her: 
 
 
15 desember 2019 demonstrerte dampere i Danmark mot forslaget om smaksforbud. I februar ble det sendt inn høringssvar "Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod tobaksreklame m.v., lov om tobaksvarer m.v., lov om elektroniske cigaretter m.v. og forskellige andre love (Udmøntning af national handleplan mod børn og unges rygning)": 
 

Norsk Dampselskap sendte inn en støtteerklæring, "Norsk Dampselskap is a consumer organization for Norwegian vapers. Also known as Norwegian Union of Vapers. We have no financial interest in the industry. Our goal is to safeguard users' rights. We support DADAFO's view and emphasize that good selection of flavors are necessary to be able to keep cigarettes as an attractive alternative to tobacco products. Self-reporting suggests that it is the diversity of flavors that makes consumers choose electronic sigarettes over tobacco sigarettes. It is also important to remember that the diversity of flavors means that people remain smoke-free.It should be a goal to maintain the product's attractiveness so that we can use e-cigarettes as a harm reduction product in the fight against tobacco cigarettes, smoking-related illness and death". 
 

Ethra - ETHRA (European Tobacco Harm Reduction Advocates), er et nettverk av interesseorganisasjoner der det legges til rette for informasjonsutveksling, diskusjoner og potensielt tiltak i forbindelse med tobakksrelatert skade. Støtteerklæring/kommentar til EU kommisjonen fra ETHRA. 
 

Et smaksforbud ble foreslått for å hindre at unge mennesker fristes til å bruke e-sigaretter. Dette til tross for at e-sigaretter er et skadereduksjonsalternativ til røyk som skal friste voksne. Ukritisk markedsføring medførte debatt i statene og dette skapte bekymring også her i Norge.
 
10. juli kom en korreksjon av data for damping og røyking blant ungdom i Canada, England og USA. Hammond m.fler fant ingen økning i forbruk.
Rikke Iren Tokle har i en studie konkludert med at damping har blitt devaluert fra kult til barnslig og uinteressant.
 
 
Begrunnelsene som benyttes for å innføre forbud er basert på ubegrunnede påstander og frykt. Å forby smak i e-sigaretter ville sette en brems for  et evt mål om en tobakksfri fremtid. Å forby smak i e-sigaretter kan sidestilles med et generelt forbud. Skal en få røykerne til å stumpe røyken er det hensiktsmessig å gi dem et alternativ som frister. Smak er viktigst for røykeslutt! 
 
Med lett tilgang til tryggere og fristende alternativer er veien mot en tobakksfri fremtid kortere og muligens gjennomførbar.