Svar til Brein-Karlsen


Er uvitende politikere lurt av helsebyråkrater til å innføre et e-sigarettforbud?

Norsk Dampselskap setter pris på at statssekretær Cecilie Brein-Karlsen tok seg tid til å svare på vårt innlegg om e-sigarettbløffen. Beklageligvis var tilsvaret beheftet med en rekke faktafeil. Det skinner tydelig igjennom at hverken statssekretæren eller hennes departement kan ha den fjerneste anelse om hva som skal reguleres og hva artikkel 20 i EUs tobakksdirektiv går ut på.

Brein-Karlsens svar er for øvrig så godt som identisk med de svar som Morten Wold og andre fra FRP har gitt media og våre medlemmer de siste dagene. Svaret er altså etter all sannsynlighet skrevet av helsebyråkratene som står bak høringsnotatet og forslaget til lovendring.

Innledningsvis vil Norsk Dampselskap understreke at vi aldri har hevdet at det ville være enkelt å reservere seg mot deler av et EU-direktiv. Men med tanke på at det i følge Folkehelseinstituttet er 6700 mennesker som dør av tobakksrøyk årlig i Norge, skulle man tro at det ville være interessant for regjeringen i det minste å utrede om det var mulig.

Landets mest prominente tobakksforsker, Karl Erik Lund fra Sirus uttalte følgende i et intervju i Dagbladet denne uken:

- For første gang i historien har vi nå et skadereduserende nikotinprodukt med potensial for å konkurreres med – og aller helst ut – tobakken. Men da må nikotindosene være høye nok og smaksvariasjoner må tillates. EU-direktivet fører til at varesortimentet innsnevres, produktene blir dyrere, attraktiviteten reduseres og tobakksindustrien står igjen som vinner.

Det anses ikke nødvendig å utdype Norsk Dampselskaps syn på hva TPD artikkel 20 medfører mer enn det som ble gjort i mandagens kronikk. For dem som besitter et minimum av kunnskap om damp og dampeutstyr, er det åpenbart at det meste av dagens foretrukne utstyr vil bli forbudt. Norsk Dampselskaps syn deles av mange. Alle forbrukerforeninger for damp i Europa har tolket direktivet etter tur og alle har kommet til samme konklusjon:

Å innføre TPD artikkel 20 vil kun gagne tobakksindustrien og dermed ikke gagne folkehelsen.

EUs forbrukerforeninger for damp har av disse grunner jobbet mot TPD artikkel 20 lenge og Norsk Dampselskap har støttet denne kampen. En formell klage til EUs Ombudsman fra Clive Bates – tidligere leder av ASH (Action on Smoking and Health), er oversendt og støttet av en rekke forbrukerorganisasjoner.

Hvordan kan det da ha seg at Morten Wold og Bent Høie valgte å gå ut med dette som en «gladnyhet» når de i virkeligheten bare danser etter EUs pipe? Og hvordan kan det ha seg at de og Brein-Karlsen forsvarer innføringen av TPD som noe Norge må gjøre? Dersom dette er tilfellet, hvordan kan det da forklares at Norge og Sverige kan opprettholde ordningen med vinmonopol? Eller snussalg?

Begge disse nasjonale særordningene kan anses for å være i strid med gjeldende EU-direktiver. Kan det faktisk være slik at Høyre og FRP ikke bløffet da de presenterte det «glade» budskap? Ting kan tyde på at de rett og slett ikke visste at helsebyråkratene lurte dem opp i stry.

Om det er slik at våre ledende helsepolitikere er blitt lurt i denne saken, da vet de kanskje heller ikke at Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har silt informasjonen i høringsnotatet ganske kraftig, ved å bevisst utelate de positive utsagnene fra SIRUS, ved å bevisst utelate rapporter som viser at verken «gatewayprinsippet» eller «passiv damping» kan påvises som noe problem og ved å antyde at Public Health Englands rapport, der damping ble fastslått å være minimum 95 % mindre skadelig enn tobakksrøyk, er trukket i tvil, uten å nevne at kritikken senere ble grundig tilbakevist.

De vet de kanskje heller ikke at de negative deler av Folkehelseinstituttets rapport om e-sigaretter, fikk flengende kritikk av verdens ledende ekspert på e-sigarettforskning – Dr. Konstantinos Farsalinos, og at Folkehelseinstituttet ikke var kapable til å svare opp kritikken. Kritikken gjaldt for øvrig feiltolkning av forskning som Folkehelseinstituttet mente dokumenterte at nikotin fra e-sigaretter var skadelig for omgivelsene.

Dersom byråkratiet har holdt all denne informasjonen skjult for politikerne, er det nærliggende å tro at de heller ikke har blitt informert om det fjerde alternativet for regulering av damp som Norsk Dampselskap spilte inn i vår, nemlig regulering som et selvstendig nytelsesmiddel, tilpasset alkohollovgivningen.

Dette er svært beklagelig, særlig siden vi hadde tro på at denne regjeringen ville ha omfavnet et forslag som kunne gitt alle nåværende røykere frihet til å velge et alternativ som er minst 95% mindre skadelig enn tobakk.

Norsk Dampselskap beklager at vi insinuerte at Høie og Wold er bløffmakere, de siste dagers hendelser har vist at de nok ikke bevisst forsøkte å bløffe noen, men at de selv kan ha blitt lurt.

Av, Kjell Marius Jenssen, styreleder i foreningen Norsk Dampselskap.

 

Artikkelen på Minervanett kan leses her:
http://www.minervanett.no/svar-til-brein-karlsen/