Uansvarlig markedsføring


 
IMG_6606.PNG
 
Det har vist seg at dampen markedsføres stort i retning unge i det amerikanske markedet. Farsalinos skriver at antallet ungdom som damper ikke er så høyt, men at markedsføring i retning unge skaper et skadelig miljø og feilaktig inntrykk med påfølgende negativ publisitet. 
 
Norsk Dampselskap ønsker dampen markedsført i emballasje som ivaretar dampens attraktivitet for den voksne røykeren, som ved et bytte får store helsegevinster relatert til røykeslutt.
Vi stiller oss kritisk til markedsføring rettet mot barn eller unge.
 
Effekten av Høies ertesuppe-grønne emballasje er omdiskutert, men skulle den ha en effekt vil den virke mindre fristende for både voksne og unge. E-sigaretter/damp er et skadereduksjonsalternativ til røyk som skal markedsføres for å friste den voksne røykeren, ikke barn eller ungdom. 
 
Når det gjelder det lille antallet ungdom som damper viser det seg at dette er ungdom som tidligere ville vært i risiko for å benytte tobakkssigaretter.
Norsk Dampselskap mener det er bedre at ungdom eksperimenterer med et produkt som kun har 5% av skadepotensialet til røyk. Dette er likevel ikke et elektronisk leketøy ala iPad og dataspill og anbefales brukt av voksne på lik linje som andre nytelsesmidler.
 
Forskning viser at flesteparten av ungdom som damper, ikke damper e-væske med nikotin. Avhengighetspotensialet til nikotinopptak via damp er diskutabel men det er kjent at røyk inneholder stoffer som øker opptak av nikotin og at kombinasjonen av stoffer skaper avhengighet. 
 
Hank Campbell, president i det amerikanske rådet om vitenskap og helse skriver: 
I en perfekt verden, ville ikke ungdom eksperimentere med risikofaktorer som fjellklatring, alkohol og redbull, men dette gjør ungdom. 
Å røyke tobakkssigaretter er en pediatrisk sykdom, og hvis vi hindrer unge mennesker fra å røyke tobakksigaretter blir de ikke avhengige av nikotin eller får i seg de 200 giftstoffene fra røyken. 
 
Norsk Dampselskap støtter K. Farsalinos sin uttalelse om at markedsføring rettet mot unge vil skade industrien, røykere og dampere, fordi det vil kunne medføre restriksjoner i smaksalternativer.