Undersøkelse om damping - vinn premie!


UNDERSØKELSE OM DAMPING - VINN PREMIE.

Styret i Norsk Dampselskap ønsker å samle erfaringer fra flest mulig dampere. Undersøkelsen er laget av varamedlem til styret Helene Berg.
Den handler om dampevaner, røyking og eventuell røykeslutt.

I tillegg ber vi deg gi tilbakemeldinger på den jobben NDS gjør.
Resultatene vil bli oppsummert og brukes til å lage mer målrettet informasjonsmateriell og påvirke politikere/få oppslag i media.

Statistikk fra undersøkelsen vil også bli offentliggjort på NDS sine facebook-grupper, på hjemmesiden, og sendt ut til medlemmene.
Undersøkelsen er åpen for alle – du trenger ikke å være medlem!

Du må gjerne dele denne lenken videre til andre dampere du kjenner.
Undersøkelsen kan besvares av alle som damper/bruker e-sigaretter regelmessig – det vil si minst ukentlig. Dersom du ikke gjør det i dag, er du ikke i målgruppa.

Alle som besvarer undersøkelsen vil være anonyme.
Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, kan du sende en e-post til helene.berg@norsk-dampselskap.no.

Det vil bli trukket ut en vinner av en flott t-skjorte med NDS' logo blant de som besvarer undersøkelsen.
Hvis du vil være med i denne trekningen må du oppgi mobiltelefonnummer til slutt, slik at vi kan kontakte deg (dette er frivillig å være med på!). Telefonnumrene vil bli slettet så snart vi har trukket en vinner.