USA - tilsetningsstoffer var årsak


Studie støtter at tilsetningsstoffer var årsak for lungesykdom og dødsfall i USA kunne vi lese 4 sept. i artikkel av Kjørstad på forskning.no
 
Seniorforsker Karl Erik Lund ved FHI gir uttrykk for at funnene i den nye studien er i tråd med annen forskning. Det amerikanske Center for Disease Control (CDC) og mediene var trege med å fortelle om at mange av de syke hadde inhalert cannabisolje istedenfor e-sigarettvæske.
- Det gikk flere måneder før CDC erkjente dette og informerte opinionen, sier Lund.
Vi spurte oss den gang: Hvor mange klikk er et menneskeliv verdt? https://norsk-dampselskap.no/.../hvor-mange-klikk-er-et.../
Røykere ble skeptiske til å bytte bort røyken med den konsekvens at de fortsatte med tobakksigaretter som dreper eller forkorter livet til halvparten.
Propaganda fra motstandere fikk fotfeste ved at det fikk lov til å spre seg.
 
Det vises stadig til tilfellene i USA også fra politisk hold her i Norge. At feil informasjon får gehør i en prosess for innføring av regulering og bestemmelser rundt denne er uheldig og kan i dette tilfellet ha medført helseskade.