Om Oss


Norsk Dampselskap er en forening for norske dampere. Vårt mål er å spre faktakunnskaper om damping. Vi har aldersgrense 18 år.

Norsk Dampselskap ønsker å påvirke norsk lovgivning og norsk politikk slik at damping blir fullstendig tillatt, og at det blir mulig å handle fordampervæske som inneholder nikotin i Norge.

Styret og kontaktpersoner

Leder
Andre Bendigtsen

nds epost.png

Nestleder
Mette Orten

nds epost.png

Kasserer
Ken Persen

nds epost.png

Sekretær
Yvonne Johnsen

nds epost.png

Styremedlem
Bjørn Are Johnsen

nds epost.png

Styremedlem
Jo Thorsrud

nds epost.png

 


Organisasjonsnummer:

997 817 877

Navn/foretaksnavn:

NORSK DAMPSELSKAP

Kontakt foreningen:

nds epost.png


Innspill til styret

Hjelp oss med å gjøre NDS bedre, kom med dine innspill til styret!