Interimstyret 2019


Mette Orten er 37 år og bosatt på Steinberg i Nedre Eiker. Sittet i styret siden 2016, og er nå styreleder. Er også kjent som "Batnurse", Nattsykepleier. 

interim mette liten.jpg

Terje Elde er en 37 år gammel familiefar. Han har jobbet for det meste innen IT- og Telecom, blant annet en del startups. Har tidligere styreerfaring fra både privat nærlingsliv og frivillige organisasjoner. Tidligere vara i NDS, nå nestleder. 

interim terje liten.jpg

Bjørn Are Johnsen (alder er bare et tall) har sittet i NDS styret siden 2017, og har verv som kasserer inntil videre. Har fra tidligere erfaring fra ulike verv i ulike styrer, fra leder til styremedlem. Jobber som planlegger hos Aker solutions i Moss. Født, oppvokst og bor i Moss. Gift og har to voksne sønner. 

Bjorn_Are_liten.jpg

Thea Celine Brill er 24 år, og arbeider som kirurgisk sykepleier på Øre, -nese, -hals ved Drammen sykehus. Utenom arbeidstid er hun en ivrig strikker som ofte bryter ut i sang helt uanmeldt. Hun har verv som sekretær i styret og har tidligere erfaring innen forskningsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

interim thea liten.jpg

Frank Tinmannsvik, 61 år og selvstendig næringsdrivende i transportbransjen. Har vært styremedlem det siste året i foreningen. Har dampet i 5 år. Erfaring av betydning kan nevnes, 6-årig utdanning i forsvaret og sjef i egen bedrift med 37 ansatte. Er utadvendt og positiv og liker å snakke med mennesker. 

interim frank liten.jpg

Fredrik Fegri er 30 år og bosatt i Bergen. Jobber på jernbanen med eget AS hvor han har ansvar for innkommende og utgående godstog i Bergen. Har 2 flotte hunder og en fantastisk samboer. Dampet siden 2011. Har verv som styremedlem. 

interim fredrik liten.jpg

Åse Eline Bech Dyngen er en 50 år ung dame fra Karmøy. Hun er varamedlem. Har dampet siden 17.09.16. 

interim åse liten.jpg

Charlotte Pedersen er 32 år og varamedlem i styret. Hun er født og oppvokst i Arendal, og bor der sammen med sin datter på 5 år og hunden deres. Jobber for tiden som arkivmedarbeider i kommunen.

interim charlotte liten.jpg