NDS møter Hoksrud på Stortinget


Bård Hoksrud sitter i finanskomiteen og ville møte oss etter en hyggelig prat på Arendalsuka. Dette er årsak for at Styremedlem Frank Tinmannsvik og styreleder Mette Orten fikk audiens på hans kontor 16. Oktober 2019. 

Når en skal på møte på Stortinget får en en vag følelse av å være på Gardermoen. En sluses inn og må gjennom en sikkerhetskontroll. Strenge menn uten tegn til respons på flere forsøk på humor. Laptop og jakke i skuffer som scannes. Av med sko og belter. Det er nesten så man venter at en skal inn i et lite passasjerfly ved endt «seremoni».

Heldigvis ber de ikke om boardingkort i skranken når du er frikjent for terroristmistanken. De ber deg om ID og du får eget ID-kort i plastlomme for anledningen.

Vel på plass tidlig ute, setter en seg ned og venter. En velkjent alarm uler gjennom bygget fra tidligere NDS deltagelse på muntlig høring om regulering av e-sigaretter i Norge.

Stortingspolitikerne får hylende beskjed om å innfinne seg i stortingssalen.

Sjekker klokkeslett og dato igjen. "Er det onsdag i dag Frank?", spør den litt døgnville nattevakta. 

Dette bekreftes av Frank og en jovial og blid fyr kommer og hilser oss velkommen. Og det er da trimmen begynner.

Bård Hoksrud tar oss med inn og gjennom en undergrunnstunell til hans kontor som befinner seg et sted på andre siden av Stortinget. Det bekreftes fangst på Hoksruds skritteller.

Vi tar med oss vannglass inn på et kontor som bærer preg av flere møter gjennomført. Notatblokker med sirlig håndskrift ligger på opptil flere steder. Mannen er kjapt fremme med penn og papir og lutter øre. Stemningen er avslappet og vi enes kjapt om at vi tenker likt innen dampepolitikk. Folk bør få informasjon og frihet til å velge selv.

Vi snakker løst og fast om situasjonen i Norge i dag, lovverket i teori og praksis. Vi snakker om gebyrer og avgifter, viktigheten av lave kostnader til forbruker som motivasjon til røykeslutt. Foreslåtte gebyrer fra tidligere høringsrunder nevnes som eksempel på kostnader som kan medføre vanskeligheter for butikker og drift, tap av arbeidsplasser.

Vi snakket om antall dødsfall årlig som resultat av tobakksrøyking vs føre var holdningen mot e-sigaretter. En føre var holdning som medfører at folk heller fortsetter å røyke enn å bytte til en vane som ikke tar livet av en.

Vi snakker om behovet for en regulering, for tilgjengelighet av lovlige og tryggest mulige produkter.

Nå har ikke Hoksrud selv vært en røyker men han har gått gjennom livsstilsendringer og stort vekttap og sammenligner avhengighet for røyk med avhengighet for brus eller mat.

Vi snakker om nettopp livskvalitet. Enten det er mat eller damping, handler dette om livskvalitet. Damping handler om nytelse og det er nytelse som er årsak for at mange velger å bytte bort tobakksrøyken.

Hoksrud spør oss hva slags ordning vi hadde ønsket å foreslå. Å tenke i retning avgiftsfrihet ville være en utenkelig situasjon sier han. Selv om vi nok kunne enes om at dette hadde vært ønskelig er det motstridende meninger i finanskomiteen.

Igjen sier vi at vi selvfølgelig ønsker et lavest mulig avgiftsnivå.Vises til hvordan dette håndteres i Sverige. Gjennom samtalen benyttes også som eksempel forskjell på registreringsgebyrer i andre land. Alt fra 1500 kr til 47.000 kr for registrering av ett produkt. Han får tilsendt et skriv med eksempler.

Etter en halvtime er det på tide å avrunde og vi avtaler å holde kontakt. Hoksrud følger oss ut og sluser oss ut på vei til neste møte. Vi går ut døren med en følelse av å ha blitt både sett og hørt av en kar med oppriktig interesse for det vi hadde å si.

 Det er to smilende fjes som tråkker ut på Oslo’s brostein i høstregnet.