Presentasjon av NDS Styret


Styreleder: Mette Orten er 37 år og bosatt på Steinberg i Nedre Eiker, snart Drammen kommune. Sittet i styret siden 2016. Også kjent som «Batnurse», nattsykepleier.

Nestleder: Terje Elde er en 37 år gammel familiefar. Han har jobbet for det meste innen IT- og Telecom, blant annet en del startups. Har tidligere styreerfaring fra både privat næringsliv og frivillige organisasjoner. Tidligere vara i NDS.

Sekretær: Thea Celine Brill er 24 år, og arbeider som kirurgisk sykepleier på Øre, - nese, - hals ved Drammen sykehus. Utenom arbeidstid er hun en ivrig strikker, sanger og hobbykokk. Hun har tidligere erfaring innen forskningsarbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Kasserer: Fredrik Fegri er 30 år og bosatt i Bergen. Jobber på jernbanen med eget AS hvor han har ansvar for innkommende og utgående godstog i Bergen. Har 2 flotte hunder og en fantastisk samboer. Dampet siden 2011.

Styremedlem: Frank Tinmannsvik, 61 år og selvstendig næringsdrivende i transportbransjen. Har dampet i 5 år. Erfaring av betydning kan nevnes, 6-årig utdanning i forsvaret og sjef i egen bedrift med 37 ansatte. Er utadvendt og positiv og liker å snakke med mennesker.

Styremedlem: Trond Kolby Meier er 43 år, bosatt i Son. Han har dampet i drøye 3 år og har erfaring som styreleder i et sameie, samt økonomiansvarlig for 17 mai komiteen i Son.

Vara: Charlotte Pedersen er 32 år. Hun er født og oppvokst i Arendal, og bor der sammen med sin datter på 5 år. Jobber for tiden som arkivmedarbeider i kommunen.

Vara: Anne Kristin Ritland er 52 år gammel. Jobber som hjelpepleier. Bor på Karmøy, ei øy i rogaland/vestlande nær Haugesund. Har dampet nå i snart 4 år og ikke hatt en eneste sprekk og har aldri angret. Gevinst både helsemessig og økonomisk. Da jeg røyket ca 20 sigaretter daglig i nesten 30 år. Mine interesser er damp-følge med på nyheter og bidra med å hjelpe andre til å slutte å røyke og være behjelpelig når det gjelder bestilling av damputstyr. På fritiden liker jeg å gå turer, er dyrevenn spes hund, male, lytte til musikk og være sosial med venner.

Fra venstre øverst: Frank, Anne Kristin, Charlotte. Midten: Terje, Thea. Nederst: Fredrik, Mette, Trond. 

Skjermbilde 2019-10-27 06.10.26.png