Nyheter


Forsinkelser på varer som sendes til Norge.

Posted by mette on January 29, 2020

Pga nyttårsfeiring og nå Coronaviruset vil ikke e-sigarettprodusentene i Kina ha fullt mannskap fremover. Problemet er at de som er på ferie ikke kommer seg hjem, da all kollektivtransport er innstilt.
De har foreløpig utvidet ferien til 10 februar. Dette vil kunne medføre store forsinkelser på varer som sendes til Norge.

«Foreløpig er det ikke noe som tilsier at det er risiko knyttet til kjøp av varer og mottak av pakker fra Kina, så lenge det ikke er snakk om kjøp av levende eller døde dyr. Dette gjelder også pakker som har vært innom Kina på vei til Norge».

Fakta om Coronavirus.
 
dampebilde SØrling.jpg


Bilde brukt etter tillatelse Nina Sørling.

 
 
 
 
 

E-sigarettbruk under graviditet

Posted by mette on January 23, 2020

Visste du at damping under graviditet i motsetning til tobakksrøyking ikke medfører for tidlig fødsel eller lavere kroppsvekt hos babyen? I følge forskning utført av McDonnell, Bergin & Regan i 2018 så en tilsvarende resultater under svangerskap og hos den nyfødte som hos ikke-røykere.

21. Januar 2020 kan vi igjen lese samme resultat fra et sykehus i Dublin. 

I Storbritannia oppmuntrer jordmødre kvinner som røyker til å bruke damping til røykeslutt hvis de trenger det. Det viser seg at gravide som opplever skam rundt røykingen fortsetter å røyke i det skjulte. De bør heller tilbys informasjon om et tryggere alternativ. The Royal College of Midwives oppmuntrer til røykeslutt ved hjelp av damping. 

I deres brosjyre kan en lese disse punkter om bruk av e-sigaretter: 

  • E-sigaretter inneholder noen giftstoffer, men i mye mindre omfang enn tobakksigaretter. Hvis en gravid kvinne slutter å røyke ved hjelp av e-sigaretter og det holder henne røykfri bør hun få støtte til dette.
  • Hvis hun har byttet fullstendig til bruk av e-sigaretter skal hun anses som en ikke-røyker.
  • Med utgangspunkt i eksisterende bevis om risiko ved bruk av e-sigaretter er det ingen grunn til å tro at e-sigarettbruk har negativ innvirkning ved amming.
  • Hvis damping holder den gravide røykfri bør hun fortsette bruk av e-sigaretter. 

Du kan lese mer om bruk av e-sigaretter under svangerskap på siden til SFAC.

SFAC består av over 300 organisasjoner i Storbritannia som jobber med opplysningsarbeid innen folkehelse.

De skriver: Røyking eller passiv røyking under graviditet er årsak for dødfødsel, fødselskomplikasjoner, prematur fødsel, spontanabort og krybbedød. Basert på siste eksisterende fakta er e-sigaretter mye mindre skadelig enn tobakksigaretter og effektivt til røykeslutt. Det er derimot viktig å benytte trygge produkter som er regulert. Ikke benytte hjemmelaget eller med ulovlige substanser. 

Gravidbilde hjemmeside.jpg


Nye tall fra SSB, en ny trend vokser ut av asken.

Posted by mette on January 19, 2020

I Mai 2017 kunne statistisk sentralbyrå melde at røyking i Norge hadde blitt halvert på ti år. Den gang røkte 12%.
17. Januar kom NYE tall som viser at kun 9% nå er dagligrøykere.
Samtidig har antallet snusbrukere økt til 14% der hovedandelen er menn. Snusbruk har økt fra 10% i 2017. Det kan se ut som en ny trend har vokst ut av asken.

Det er ikke fremlagt tall som viser hvor mange som bruker e-sigaretter. Vi som forbrukerorganisasjon hører derimot jevnlig selvrapportering der forbrukere forteller sin historie om røykeslutt ved hjelp av e-sigaretter.

Styreleder i NDS og sykepleier Mette Orten uttaler: «Tallene fra SSB kan indikere at forbrukere selv velger tryggere måter å få i seg nikotinprodukter på. Dette er en god trend for å redusere sykdom og lidelse relatert til bruk av tobakk-sigaretter i Norge».

 

plant2.jpg


 

1