Siste nytt om lovverk i Norge


1. juli 2017 ble lovbestemmelsen om standardiserte tobakkspakninger innført her til lands. Røyk- og snuspakker skal bli grønne og såkalt lite attraktive. I samme drag ble esigaretter/damp innlemmet i røykeloven, noe som innebærer at reglene der grunneieren selv avgjør om damp tillates i eget lokale ikke lenger gjelder.

Det betyr at damping er forbudt i følgende lokaler/områder:
- Lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang (§ 25)
- Møterom, arbeidslokaler og serveringslokaler (§ 25) – finnes noen snevre unntak for sykehjem, oljeplattformer mv.
- Utendørs inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter (§ 25)
- Barnehagers lokaler og uteområder (§ 26)
- Skolers lokaler og uteområder, elever skal i tillegg være tobakksfrie i skoletiden (§ 27)

Innføring av denne lovbestemmelsen påvirker ikke import eller salg av produktene.


 TPD:

Etter en lang kamp mot innføring av TPD (EU sitt tobakksproduktdirektiv), har dampen til tross for at den ikke inneholder tobakk blitt underlagt tobakkslovverket. Det ble sendt inn 643 og 242 høringssvar som respons på høringsnotater for utvikling av nytt lovverk. De fleste høringssvarene kom fra dampemiljøet. NDS deltok også på muntlig høring på stortinget fremfor helse -og omsorgskomiteen.  

Prosessen mellom EFTA og EU om tobakksdirektivet er årsak for at det er forsinkelser i prosessen med innlemmelse av direktivet. Det var forespeilet at endringer i tobakksskadeloven skulle iverksettes fra 1 juli 2017, men dette ble utsatt til januar 2018. Siden ble dato utsatt til 1 juli 2018, januar 2019 og vår/sommer 2019. TPD ønskes fortsatt innført i 2019 men det forsinkes pga manglende godkjenning fra EU. Det må utarbeides nye overgangsperioder for reglene rundt sporing og sikkerhetsmerking av tobakksvarer. Innføring av direktivet er utsatt til 2020. 

Forskrifter og størrelse på gebyrer er ikke publisert men sannsynlige krav er at volum på tanker ikke skal overskride 2 ml. E-væske kan ikke selges i beholdere over 10 ml, nikotinstyrke kan ikke overstige 20 mg/ml med mindre et produkt blir registrert spesifikt som legemiddel og selges som det. Det innføres krav om barnesikring, enkelte tilsetningsstoffer blir ulovlig, feks. fargestoffer og koffein. Helseadvarsler standardiseres og må være på norsk i tillegg til innholdsvedlegg. Produkter må registreres via helsedirektoratet for å tillates solgt i Norge. 


 Om registrering.

Alle spesialforretninger som skal selge e-sigaretter må registrere seg i Tobakkssalgs- og Bevillingsregisteret. Her kan du søke opp hvem som er registrert for salg i Norge. Foreløpig er nettsalg unntatt fra dette. Det kommer en egen ordning for nettsalg og fjernsalg. Info om kommunenes tilsynsordninger kan leses her. 

Ved innføring av TPD vil alle virksomheter som ønsker å drive fjernsalg av e-sigaretter og e-væske registrere seg for fjernsalg via Altinn. Virksomhetene må også påse at produktene er registrert hos Statens legemiddelverk (legemiddelverket.no).

Her kan du se liste over registrerte produkter for salg i Danmark der TPD allerede er innført.